the watchmaking crafts of best fake patek philippe is in leading position.

best replica watches forum in every single part of the overcome to get the best.

https://www.richardmille.to/ forum gets to the level of art at the palace level.
https://wherewatches.com for sale timepiece coaching mature the watchmaking arena specialists.

fake rolex are well known by people over the world because of their exellent grace and luxury.

Facebook Polub nas na Facebooku
Dzisiaj jest Wtorek, 3 Sierpień 2021

Zatwierdzony Program Szkolenia Sportowego w Golfie

2019-07-14

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził „Wieloletni program szkolenia sportowego w golfie” dla szkół. Dokument jest podstawą do wprowadzania ukierunkowanego na golf szkolenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To także obowiązkowy krok na drodze do wdrażania gry w golfa do rozszerzonego programu lekcji wychowania fizycznego w szkołach publicznych oraz do ukierunkowanego, specjalistycznego szkolenia młodzieży.

Mówiąc w prostych słowach – decyzja otwiera możliwości tworzenia klas z rozszerzonym programem zajęć golfowych w szkołach publicznych przy wsparciu finansowym i organizacyjnym systemu oświaty oraz gmin. To dla nas ważny krok, bowiem z takich rozwiązań szeroko korzystają takie dyscypliny jak choćby tenis, czy żeglarstwo. Daje to możliwość harmonijnego wplecenia treningów i wyjazdów na zawody w program nauczania w szkole i plan lekcji, co zawsze jest ważne z punktu widzenia interesu uczniów łączących naukę z treningiem” – powiedział dr Bartłomiej Chełmecki, sekretarz generalny PZG.

Autorem programu jest Wojciech Waśniewski (absolwent kierunku sport coaching Uniwersytetu w Birmingham, dyrektor edukacji PGA Polska), a za konsultację merytoryczną odpowiadał dr hab. prof. AWF Tomasz Niźnikowski, pracownik filii warszawskiej AWF w Białej Podlaskiej.

Program daje podstawę do planowania i przeprowadzania szkolenia na etapie wszechstronnym (dzieci w wieku ok. 6-12 lat), etapie ukierunkowanym (ok. 10-16 lat) i specjalnym (powyżej 15 r.ż.). Treści programowe w nim zawarte mają być realizowane podczas treningów w klubie sportowym, podczas zajęć WF-u oraz w oddziałach i szkołach sportowych, a także oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego.

Jak podkreślił Waśniewski, program, oprócz konieczności spełnienia ministerialnych wymogów formalnych i tym samym umożliwienia rozpoczęcia szkolenia w klasach sportowych, ma być zwyczajnie przydatny dla trenerów, instruktorów i nauczycieli – zarówno tych pracujących w szkołach, jak i w klubach golfowych.

Wierzę, że program pomoże nauczycielom i trenerom w planowaniu efektywnego i odpowiedniego procesu szkolenia dzieci i młodzieży. Dokument obejmuje wiele wymiarów tego procesu – od ustanawiania celów, poprzez rekomendacje metodyczno-dydaktyczne, założenia treningu ogólnosprawnościowego oraz mentalnego, skończywszy na planowaniu współzawodnictwa i periodyzacji szkolenia” – mówił.

Bazę do programu stanowił system klasyfikacyjny i testujący Narodowego Programu Rozwoju Juniorów, opracowany pod kierownictwem Michaela O’Briena. Został on rozszerzony i zaktualizowany w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie szkolenia młodzieży w golfie oraz wytyczne i rekomendacje ekspertów MSiT.

Głównym założeniem programu jest takie przeprowadzenie szkolenia, dzięki któremu zawodniczki i zawodnicy będą wszechstronnie przygotowani do osiągania szczytowej formy w wieku dorosłym. Osiągane wyniki sportowe w wieku juniorskim, zwłaszcza we wczesnych etapach szkolenia, mają wówczas znaczenie drugorzędne” – tłumaczy Waśniewski.

Co ważne, program opisuje nie tylko założenia do treningu specjalistycznego, ale kompleksowe dbanie o rozwój młodego człowieka – czyli zwiększanie ogólnej sprawności fizycznej, działania na rzecz kariery dwutorowej (łączenia sportu z edukacją) oraz odpowiedniego do wieku przygotowania psychologicznego.

Na różnych etapach prac program był szeroko konsultowany z aktywnymi trenerami, członkami PGA Polska szkolącymi dzieci i młodzież, z naukowcami specjalizującymi się w tej dziedzinie (m.in. Dr Martin Toms z University of Birmingham), jak i również z prof. AWF Tomaszem Niźnikowskim, który w końcowych fazach bardzo istotnie wsparł projekt pod kątem merytorycznym.

Golf jako dyscyplina sportu wymaga wieloletniego, zaplanowanego i zorganizowanego szkolenia sportowego. Polski Związek Golfa przygotował program, w którym założenia mają charakter perspektywiczny i wieloletni. Tak przygotowany program potwierdza, że zorganizowany model szkolenia – nie model intensywny a progresywny gwarantuje wysoką skuteczność i dbałość o zawodnika oraz jego właściwy rozwój psychofizyczny, techniczny i taktyczny, a także teoretyczny” – recenzował prof. Niźnikowski.

Jak wspominał „na uwagę zasługuje fakt, że w programie szkolenia istotne miejsce zajmują ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem adekwatnych form, metod i środków. Etap szkolenia ukierunkowanego stanowi płynne przejście do wstępnej specjalizacji poprzez kierunkowe kształtowanie kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych, a także umiejętności technicznych tak istotnych w tej dyscyplinie sportu. Celem ostatniego specjalnego etapu szkolenia jest podnoszenie poziomu wytrenowania i dążenie do uzyskania mistrzostwa”.

Program dostępny jest: TUTAJ.

Info: PZG

Partnerzy