Facebook Polub nas na Facebooku
Dzisiaj jest Poniedziałek, 19 Luty 2018

Konkurs AVA

Regulamin konkursu AVA

Regulamin konkursu AVA

 

Regulamin konkursu "TOPGolf  - AVA"

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Organizatorem konkursu nagród jest ZETJOT Advisors Sp. z o.o., ul. Maksymiliana Kolbego 5, 62-510 Konin właściciel portalu topgolf.pl zwanego dalej "Organizatorem".

Fundatorem jest firma Laboratorium Kosmetyczne AVA, zwana dalej Fundatorem. 

Konkurs jest organizowany w dniach 31 grudnia 2017 r. – 5 stycznia 2018r. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana tego samego dnia na portalu TOPGolf.pl. Zasadą konkursu jest nadesłanie odpowiedzi na pytanie "W jakiej kategorii TOPgolf.pl jest nominowany do Polish Golf Awards?” na adres marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl. Regulamin stanowi podstawę konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 

Uczestnicy konkursu nadsyłają na adres mailowy marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl odpowiedzi na pytanie " W jakiej kategorii TOPgolf.pl jest nominowany do Polish Golf Awards?". Wysłanie maila z odpowiedzią, o którym mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu umowy, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez TOPGolf.pl i Fundatora dla celów przeprowadzenia konkursu. Redakcja zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna odpowiedzi za prawidłową. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców 

Laureatami konkursu zostają osoby, które odpowiedziały prawidłowo na pytanie konkursowe. Organizator wylosuje 6 osób każdego nia w terminie (31.12.2017-5.01.2018). Organizator ustala ze zwycięzcami szczegółowe dane osobowe niezbędne do wydania nagród w korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

§ 5. Nagrody 

Zwycięzcy otrzymają zestaw kosmetyków firmy AVA, w każdym zestawie znajduje się min 3 produkty. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Za wydanie nagród laureatom odpowiada Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy wysyłać na adres: marketing|topgolf.pl| target="_blank"|marketing|topgolf.pl z dopiskiem "Reklamacja w konkursie TOPGolf.pl AVA" oraz dopiskiem wskazującym nazwę konkursu. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest TOPGolf.pl. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika - jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Przytok Golf & Resort

Ceny na jesień w Przytok Golf Resort

Jesienny cennik w Przytok Golf & Resort 
9 dołków poniedziałek - piątek 60 PLN
9 dołków weekend - święta 80 PLN
Unlimited poniedziałek - piątek100 PLN
Unlimited weekend - święta 130 PLN

Seniorzy

First Warsaw Golf wprowadza stałą ofertę dla Seniorów 60+

First Warsaw Golf  wprowadza stałą ofertę dla Seniorów 60+

Oferta obowiązuje od poniedziałku do piątku -rezerwacja TeeTime Po godzinie 12.00

Cena: 150 pln. Jedenasta gra jest darmowa co daje nam efektywny koszt na poziomie 135 PLN za 18 dołków 

Wakacyjna promocja na Toya Golf!

Green Fee 18 H od poniedziałku do czwartku + lunch w restauracji Toya Golf gratis

tylko 150zł*!

*Promocja dotyczy osób mieszkających ponad 100km od Toya Golf. Promocja ważna od 21.06.2017 do 20.09.2017. Promocja nie łączy się ze zniżką klubowicza. Lunch możliwy do zrealizowania od wtorku do czwartku, tylko w dniu wykorzystania rundy promocyjnej ( w przypadku rozegrania rundy w poniedziałek, lunch do zrealizowania we wtorek). W ramach oferty do wykorzystania 39zł w restauracji z MENU obowiązującego danego dnia. Nie dotyczy juniorów.

Odbierz prezent od dealera Audi Ignaszak

Promocja "Odbierz prezent od dealera Audi Ignaszak" specjalna oferta dla golfistów.

Ogólnopolski Dzień Golfa

Ogólnopolski Dzień Golfa 28 maja 2017

Ogólnopolski Dzień Golfa 28 maja 2017

Golf – w Polsce to wciąż jeszcze sport mało znany, ale na świecie ta olimpijska dyscyplina należy do najpopularniejszych, zarówno pod względem liczby widzów, jak i zawodników. Szacuje się, że po kij golfowy regularnie sięga 60 mln ludzi żyjących na sześciu kontynentach.

Polski Związek Golfa począwszy od 2012 r. cyklicznie prowadzi akcję promującą golf w naszym kraju – Ogólnopolski Dzień Golfa. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z organizacją zrzeszająca profesjonalnych instruktorów golfa – PGA Polska, przy zaangażowaniu pól i obiektów golfowych z całego kraju, na które wstęp tego dnia jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji o obiektach uczestniczących w akcji w oficjalnym serwisie projektu – www.dziengolfa.pl

PZG

World Amateur Golfers Championship

29 kwietnia turniej eliminacyjny w Rajszewie

29 kwietnia turniej eliminacyjny WAGC 2017 w Rajszewie.

Rejestracja na stronie: http://www.wagc.pl/aurean-register/index.php

Turniej Otwarcia Sezonu Sobienie Królewskie - Atrakcje gwarantowane !!!

Turniej Otwarcia Sezonu Sobienie Królewskie

Turniej otwarcia sezonu w Sobieniach zapowiada się ciekawie.

Nagrody od sponsorów na pewno uatrakcyjnią turniej i akademię golfa

Nie może was zabraknąć, zapraszamy.

 

Ruszyła rejestracja na Gradi Invitational by John Deere!

30.03.2017 / Polska

Ruszyła rejestracja na Gradi Invitational by John Deere!

Ruszyła rejestracja na długo oczekiwany pierwszy turniej z serii BMW PGA Polska Tour. Już 21 kwietnia zapraszamy na pole Gradi Golf Club na turniej Gradi Invitational by John Deere inaugurujący cykl. Pula nagród wyniesie 30 000 zł.

Partnerem tytularnym zawodów zostało BMW, które z golfem związane jest od wielu lat, między innymi jest sponsorem tytularnym prestiżowych turniejów takich jak BMW PGA Championship, BMW Championship czy BMW Masters.

Partnerem turnieju jest John Deere Polska, który funduje Nagrodę Hol in One w postaci automatycznej i samojezdnej kosiarki ogrodowej ze stacją dokowania.

Seria BMW PGA Polska Tour jest najważniejszym cyklem zawodowym w Polsce. W zeszłorocznych zawodach brało udział blisko 100 zawodników na każdym polu, w tym około 30 Pro.

Gradi Golf Club, to 18-dołkowe pole (PAR 71) o długości 5437 metrów, które zapewnia grę pełną wyzwań i satysfakcji zarówno graczom zawodowym, jak i amatorom.

Tradycyjnie podczas pierwszego dnia zawodów odbędzie się ProAm, w trakcie którego zawodowcy połączą siły z amatorami. Będzie to doskonała zabawa dla każdego gracza. Podczas dwóch kolejnych dni odbędzie się turniej główny o charakterze typowo sportowym, w którym amatorzy i Pro będę walczyć w oddzielnych kategoriach. Podobnie jak w roku poprzednim amatorzy zmierzą się w formacie Strokeplay brutto oraz Strokeplay netto. Nie zapomnieliśmy również o nagrodach dla najlepszej kobiety i najlepszego juniora.

W tegorocznym cyklu po raz kolejny amatorzy będę mieli szanse rywalizować w dodatkowej klasyfikacji generalnej. Podczas każdego turnieju z serii BMW PGA Polska Tour będą oni walczyć w oddzielnym rankingu, a zwycięzcy otrzymają niesamowite nagrody ufundowane przez BMW.

Nagroda dla zawodowców za pierwsze miejsce wyniesie 5500 PLN, dla amatorów PGA Polska wraz z partnerami przygotowała wyjątkowe nagrody rzeczowe. Oprócz tego przewidziane jest wiele atrakcji oraz dodatkowych konkursów, o których będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia strony!

Partnerami wspierającymi turniej są: Centrum Golf, Dr Irena Eris, Titleist, FJ, Champagne Jacquart, Work Service, Professional Travel

Rejestracja znajduje się tutaj

Zapraszamy do zapisów!

PGA Polska

Sukces Adriana Meronka

Pierwszy start w Challenge Tour Kenya Open I 5 miejsce Adriana Meronka !

Pierwszy start w Challenge Tour Kenya Open I 5 miejsce Adriana Meronka !

Sukces Adriana Meronka !

Pierwszy start w Challenge Tour Kenya Open I 5 miejsce  Adriana Meronka !

The Kenya Open to turniej golfowy w Kenii i jest wydarzeniem na europejskiej trasie Challenge Tour od 1991 roku. Został założony w 1967 roku i odbywa się co roku w klubie golfowym Muthaiga w pobliżu Nairobi, z wyjątkiem 1968, 2004-2008 i 2013, kiedy turniej odbył się w Karen Country Club.

Turniej przyciągnął golfistów z całego świata i jest obecnie drugim najstarszym wydarzeniem w ramach PGA European Challenge Tour. Pogoda w Kenii jest idealna dla golfa przez cały rok, co czyni go jednym z najlepszych miejsc na świecie w golfa.

Tytuły zdobyły niektóre z największych gwiazd Ryder Cup w Europie, w tym Seve Ballesteros, Ian Woosnam, Ken Brown i Christy O'Connor Jr, a także przyszły mistrz Masters Trevor Immelman. Rekordzistą jest Maurice Bembridge z Anglii, który w latach 1968-1979 wygrał turniej trzykrotnie.

Gratulacje Adrian !!!

Pos

  Player name

Nat

Hole

Par

1

RAI, Aaron

ENG

18

-17

2

SADDIER, Adrien

FRA

18

-14

T3

LAPORTA, Francesco

ITA

18

-13

T3

WALLACE, Matt

ENG

18

-13

T5

MERONK, Adrian

POL

18

-12

T5

DAVIES, Rhys

WAL

18

-12

T7

BESSELING, Wil

NED

18

-11

T7

KRUYSWIJK, Jacques

RSA

18

-11

T9

BALDWIN, Matthew

ENG

18

-10

T9

AHLERS, Jaco

RSA

18

-10

 

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę pola golfowego w Kołczewie

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę pola golfowego w Kołczewie

Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Szczecinie
Szczecin, 21.03.2017 r.

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO OFERT PISEMNYCH

NA DZIERŻAWĘ POLA GOLFOWEGO W KOŁCZEWIE

Nr oferty: SZ.SGZ.GR.4243/44/III/ogloszenie/17/JC

 

Szanowni Państwo,

 

Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, w dniu 17 marca 2017 roku, ogłosił przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę pola golfowego w Kołczewie. Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położona jest na terenie gminy Wolin na obrzeżu Wolińskiego Parku Narodowego, około 12 km na wschód od Międzyzdrojów, 25 km od Pobierowa, 30 km od Świnoujścia. Jest to nieruchomość nierolna zabudowana o powierzchni  64.4313 ha. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 116 800,00 zł brutto, a umowa dzierżawy zastałaby zawarta na okres do dnia 30.11.2026 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Gryficach (ul. Piłsudskiego 18). Pisemne oferty należy składać najpóźniej do godz. 14.00 dnia 3 kwietnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje (WWW ANR):

http://www.anr.gov.pl/service-broker-portlets/topicmaps/Details.do?showTemplate=true&topicId=863419

oraz w załączeniu do niniejszej informacji:

PDF ogłoszenia oraz zdjęcie (fot. C. Skórka). 

Partnerzy